Kies wat u wilt doen
Werkwijze
Wat krijg je als je intekent voor een masterclass Na intekening online formuleer je in overleg met de programmamanager je eigen case Je participeert in de masterclass van drie dagdelen met veel aangereikte cases en twee relevante top key notes en speakers. In de masterclass vindt community vorming plaats op basis van de ingebrachte cases. Je krijgt als community na twee maanden coaching, b.v. in je eigen organisatie. Je kunt in de community optioneel gebruikmaken van de communicatie software van DeDurfplaatsAcademie. Je hebt toegang tot de bibliotheek van DeDurfplaatsAcademie; PDF artikelen, video’s, essays. De programma managers en key note speakers zijn uiteraard van top senior niveau, ervaren met leerprocessen en business development.
- - - - - -
.
De 21 e eeuw is een dynamische eeuw. Verandering en innovaties bepalen de dag, zetten de toon en drijven transities.