Kies wat u wilt doen
DD Masterclasses
DeDurfplaatsAcademie zorgt voor het delen van ervaringen en deskundigheden voor ieder die zich persoonlijk in de maatschappij of in organisatieverband wil blijven inzetten en ontwikkelen. Masterclasses zijn een bewezen instrument om nieuwe inzichten te delen. Als individu en als organisatie wil je begrijpen of tenminste kunnen volgen hoe je met alle veranderingen in je leven kunt omgaan. De masterclasses van DeDurfplaatsAcademie betrekt je bij de ingrijpende veranderingen in onze samenleving, zoals die nu op ons afkomen. Masterclasses geven een gedeelde oplossingsruimte, waarin oplossingen ontstaan door nieuwe wegen te gaan. Dilemma’s worden gedeeld en gezamenlijk beleefd. Aandacht voor en omgaan met dynamiek staan centraal. Oplossingen passen zich aan naar tijd, plaats en context. De masterclasses bieden een kennis gedreven platform, Jonger en ouder worden verbonden. Wetenschap, techniek en innovatie, bedrijven, overheden en andere organisaties worden verbonden met de individuele mens. Circulariteit in economie en maatschappij zijn het centrale thema van DeDurfplaatsAcademie. Circulariteit is het verbindend element in alle masterclasses. Het programma voor 2020 zal bestaan uit: - Circulaire economie - Nieuwe businessmodellen- Wil je vooraf contact met de programmamanage: mail naar gertrudblauwhof@dedurfplaats.eu.
.
De 21 e eeuw is een dynamische eeuw. Verandering en innovaties bepalen de dag, zetten de toon en drijven transities.